Latvijas Republikas Patentu valdē norāda, ka lielākā daļa pieteikto izgudrojumu nāk no universitātēm. Patenta iegūšana pati par sevi uzskatāma par publikāciju, kas savukārt palīdz topošo zinātnieku grādu iegūšanai. Tāpat daudz patentu piesaka uzņēmēji, kas vēlas aizsargāt savu zīmolu, produkciju vai unikālos pakalpojumus. Esot arī individuālie izgudrotāji, kas savus izgudrojumus patentē ar cerībām tos piedāvāt kādam ražotājam vai arī pašu prieka pēc.12 pēdējā gada inovatīvie izgudrojumi: